Wonen 2023Wonen 2023

Zorgen

Maak je je zorgen om je kinderen? Hoop je dat jeugdzorg je kan helpen bij het beschermen van je kinderen tegen narcistische ouder? Je denkt ja natuurlijk, want bureau jeugdzorg is er om kinderen te helpen als ze in een lastige situatie zitten. Wie moet je anders helpen tegen het narcistisch misbruik waar jij en je kinderen in zitten? Nou dan heb je het mooi mis! Jeugdzorg steunt de narcist.

“Een kind dat hulp heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van het kind. Wij staan voor  veiligheid in het gezin en voor samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere dag weer kunt vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht. Samen veilig, twee woorden waarmee we een wereld van verschil maken…samen met u.”

Bron: Jeugdbescherming Brabant

Een grote leugen dus! Mooi verhaal, maar er is niets van waar, als je met een narcist te maken hebben en nog steeds Jeugdzorg steunt de narcist. Hoe kunnen we hiermee om leren gaan?

Radeloos

Je zit met je handen in het haar en je weet niet wat je moet doen. Dit machteloze gevoel vreet aan je. Uiteindelijk ben je weggegaan van de narcistische partner omdat je denkt van haar/hem af te zijn. Jullie relatie werkte niet. Op een gegeven moment kom je er achter dat je nooit helemaal van de narcist af kunt zijn. Jullie zijn beiden ouders, ouders van jullie kinderen.

Manipuleren jeugdzorg

Jeugdzorg is manipulerend en provocerend:

Waarom en hoe weten we dit? Uit eigen ervaring en later door extra ondersteuning. Door het schrijven van neutrale mails, na een paar dagen bezinken pas een reactie opstellen en niet direct. Dit zodat de emotie eruit is. Meerdere malen zul je boos zijn, of verdrietig, of voel je je machteloos. De kunst is dit NOOIT, maar dan ook NOOIT te laten merken aan de ‘narcistische ex-partner’ bespreek de ontvangen mail met mensen die je vertrouwt. Vrienden, kennissen, collega’s, familie of je nieuwe partner. Niet iemand die ook een bekende is van je Ex-partner. Schrijf na een paar dagen een neutrale concept mail. Kijk deze mail een dag later na, of laat de brief redigeren, bij iemand die hier goed in is. Zoek hulp hiervoor.

De eerste keer dat wij de brieven anders zijn gaan opstellen, was na het lezen van het boek Splitting Hierin wordt een methode beschreven van BIFF en dat betekent Brief, Informative, Firm and Friendly. De medewerker van jeugdzorg viel het direct op en complimenteerde me hierover in het eerstvolgende huisbezoek wat kwam. Waarom is jeugdzorg dan provocerend? Uit dit inleidende verhaal, proberen we duidelijk te maken dat je er zelf alles aan doet om correspondentie op een zo zakelijk, emotieloze en neutraal mogelijke manier communiceert. Door een paar dagen te wachten, en zo koelbloedig mogelijk te reageren, weten we dat de narcist boos wordt, want de narcist heeft geen geduld. Als je dan grenzen stelt, waar de narcist niet op zit te wachten, wordt zij bozer en bozer. De narcist heeft geen rem en gaat door, ook om de kinderen als inzet te gebruiken.

Jeugdzorg provoceert

Jeugdzorg stelt na een reeks van mailtjes de vraag in een huisbezoek; Ik bespeur een boze ondertoon in jou mailtjes! Wat ben je gespannen?

Enkele Statements van jeugdzorg:

 • ‘Wij registreren en indiceren’
 • ‘Wij nemen geen standpunt in’!
 • Wat bent u gespannen! (als je de rust zelve bent)
 • ‘Wij doen niet aan waarheidsbevinding’!
 • Ik bespeur een hoop woede in jou mail. Je bent emotioneel! (dat is knap, ik heb deze mail zelf niet geschreven)
 • ‘Wij doen niets’!
 • Wij adviseren alleen. Jullie moeten het samen oplossen.
 • ‘Ik ben niet meer objectief, ik ben te nauw betrokken’!
 • ‘Wij kunnen haar niet veranderen dus moeten we uw zoon sterker maken’!
 • ‘Wat is het beste voor je kind?’

Hulpeloos

Jeugdzorg steunt de narcist. Bovenstaande statements zorgen ervoor dat je hulpeloos bent. Je voelt je machteloos. Jeugdzorg registreert en indiceert. Er is geen dwang en ouders worden alleen maar met “jullie” aangesproken. Tja daar sta je dan als er maar 1 ouders is die de strijd in stand houd, door zich niet aan de afspraken te houden. Je kunt een aantal dingen doen:

 1. De situatie laten zoals deze is. Alles blijft zoals het is, totdat de narcist een procedure start.
 2. Zelf een kort geding starten, om de narcist te dwingen zich aan de gemaakte afspraken te houden.
 3. Een procedure starten, waarin je meer eist dan alleen het nakomen van de afspraken

Veroorzaken

De narcistische ex-partner krijgt het voor elkaar de kinderen weg te houden. en daarna met dit gegeven naar de rechtbank te stappen om meer alimentatie te krijgen. De narcist heeft nu toch de kinderen meer in zorg. Het maakt niet uit of dit voor €50,- is De kinderen zijn bang en ze zijn hier de dupe van, ze worden ingezet als wapen. Jeugdzorg kan hier niets tegen beginnen.

het patroon is hier: een narcist veroorzaakt een verandering en zorgt zelf voor beweging om dat in eigen voordeel te misbruiken, of afspraken via de rechter te kunnen veranderen. Denk niet dat Jeugdzorg je kan helpen, want Jeugdzorg steunt de narcist.

het belangrijkste wat je kunt doen is, zo neutraal mogelijk benoemen wat er gebeurt. Je schrijft namelijk voor de rechtbank in een later stadium.

Wat nog meer?

Wat kan een narcist nog meer veroorzaken om narcistische aandacht te krijgen? de narcist kan de kinderen problematiseren. de kinderen worden ziek gemaakt. Op school komen ze steeds vaker niet opdagen. Ze worden ziek gemeld om de kleinste dingen. Als het goed is, hebben de scholen hier beleid voor. Het wordt een opeenstapeling van zorg. Uiteindelijk maakt de school een zorgmelding bij “Veilig thuis”

Veilig thuis schakelt de lokale jeugdzorg in, om met de narcistische ouder te praten, die natuurlijk zelf ook de grootste zorgen uit over de kinderen. Ondertussen krijgt de narcist de aandacht die het wil hebben. Kinderen worden ziek gemaakt en er zijn geen grenzen. In de pubertijd komen de kinderen vaker in de problemen met gezag. Dulden geen leidinggevende en hebben geen respect voor leraren, trainers, politie of ouders. De kinderen worden los gelaten en dreigen in aanraking te komen met justitie en drugs en jeugdcriminaliteit. De narcist krijgt steeds meer te maken met jeugdzorg, door de hiervoor genoemde problemen. Voor de narcist is dit de aandacht die hij/ zij krijgt in plaats van de aandacht die het vroeger van de ex-partner kreeg. omdat ze de ex-partner niet meer in beweging krijgt, probeert ze via derden de ex-partner alsnog te bewegen in de richting die zij wil.

Succes, als je hiermee te maken krijgt en blijf bij jezelf. Je staat er namelijk alleen voor.

De narcist kan een man zijn, maar ook een vrouw. Voor het gemak kiezen wij ervoor om de narcist in de hij-vorm te formuleren. Er zijn over het algemeen echter wezenlijke verschillen tussen de meeste mannelijke en vrouwelijke narcisten. De mannen zijn overwegend openlijk, de vrouwen opereren meestal niet openlijk, maar onder de radar! Vrijwel onzichtbaar voor buitenstaanders!

Voor meer blogs, kijk op misbruikdoornarcisme.nl