Jeugdzorg steunt de narcist


WordPress.com

Zorgen

Maak je je zorgen om je kinderen? Hoop je dat jeugdzorg je kan helpen bij het beschermen van je kinderen tegen narcistische ouder? Je denkt ja natuurlijk, want bureau jeugdzorg is er om kinderen te helpen als ze in een lastige situatie zitten. Wie moet je anders helpen tegen het narcistisch misbruik waar jij en je kinderen in zitten? Nou dan heb je het mooi mis! Jeugdzorg steunt de narcist.

“Een kind dat hulp heeft om veilig op te groeien, staat nooit alleen. Jeugdbescherming Brabant voelt zich verbonden met de toekomst van het kind. Wij staan voor  veiligheid in het gezin en voor samenwerking met de mensen in en rondom de thuissituatie. Iedere dag weer kunt vertrouwen op onze alertheid, zorg en aandacht. Samen veilig, twee woorden waarmee we een wereld van verschil maken…samen met u.”

Bron: Jeugdbescherming Brabant

Een grote leugen dus! Mooi verhaal, maar er is niets van waar, als je met een narcist te maken hebben en nog steeds Jeugdzorg steunt de narcist. Hoe kunnen we hiermee om leren gaan?

Radeloos

Je zit met je handen in het haar en je weet niet wat je moet doen. Dit machteloze gevoel vreet aan je. Uiteindelijk ben je weggegaan van de narcistische partner omdat je denkt van haar/hem af te zijn. Jullie relatie werkte niet. Op een gegeven moment kom je er achter dat je nooit helemaal van de narcist af kunt zijn. Jullie zijn beiden ouders, ouders van jullie kinderen.

Manipuleren jeugdzorg

Jeugdzorg is manipulerend en provocerend:

Waarom en hoe weten we dit? Uit eigen ervaring en later door extra ondersteuning. Schrijven van neutrale mails, na een paar dagen opstellen en niet direct. Dit zodat de emotie eruit is. Laat eerst bezinken wanneer je een mail ontvangt. Meerdere malen zul je boos zijn, of verdrietig, of voel je je machteloos. De kunst is dit NOOIT, maar dan ook NOOIT te laten merken aan de ‘narcistische ex-partner’ bespreek de ontvangen mail met mensen die je vertrouwd. Vrienden, kennissen, collega’s, familie of je nieuwe partner. Niet iemand die ook een bekende is van je Ex-partner. Hierover meer in de Blog, flying monkeys. Schrijf na een paar dagen een neutrale concept mail. Kijk deze mail een dag later na, of laat de brief redigeren, bij iemand die hier goed in is. Zoek hulp hiervoor. De eerste keer dat wij de brieven anders zijn gaan opstellen, was na het lezen van het boek “Splitting” Hierin wordt een methode beschreven van BIFF en dat betekent Brief, Informative, Firm and Friendly. De medewerker van jeugdzorg viel het direct op en complimenteerde me hierover in het eerstvolgende huisbezoek wat kwam. Waarom is jeugdzorg dan provocerend? Uit dit inleidende verhaal, proberen we duidelijk te maken dat je er zelf alles aan doet om correspondentie op een zo zakelijk, emotieloze en neutraal mogelijke manier communiceert. Door een paar dagen te wachten, en zo koelbloedig mogelijk te reageren, weten we dat de narcist boos wordt, want de narcist heeft geen geduld. Als je dan grenzen stelt, waar de narcist niet op zit te wachten, wordt zij bozer en bozer. De narcist heeft geen rem en gaat door, ook om de kinderen als inzet te gebruiken.


Find a sponsor for your web site. Get paid for your great content. shareasale.com.

Jeugdzorg provoceert

Jeugdzorg stelt na een reeks van mailtjes de vraag in een huisbezoek; Ik bespeur een boze ondertoon in jou mailtjes! Wat ben je gespannen?

Enkele Statements van jeugdzorg:

 • ‘Wij registreren en indiceren’
 • ‘Wij nemen geen standpunt in’!
 • Wat bent u gespannen! (als je de rust zelve bent)
 • ‘Wij doen niet aan waarheidsbevinding’!
 • Ik bespeur een hoop woede in jou mail. Je bent emotioneel! (dat is knap, ik heb deze mail zelf niet geschreven)
 • ‘Wij doen niets’!
 • Wij adviseren alleen. Jullie moeten het samen oplossen.
 • ‘Ik ben niet meer objectief, ik ben te nauw betrokken’!
 • ‘Wij kunnen haar niet veranderen dus moeten we uw zoon sterker maken’!
 • ‘Wat is het beste voor je kind?’

Hulpeloos

Jeugdzorg steunt de narcist. Bovenstaande statements zorgen ervoor dat je hulpeloos bent. Je voelt je machteloos. Jeugdzorg registreert en indiceert. Er is geen dwang en ouders worden alleen maar met “jullie” aangesproken. Tja daar sta je dan als er maar 1 ouders is die de strijd in stand houd, door zich niet aan de afspraken te houden. Je kunt een aantal dingen doen:

 1. De situatie laten zoals deze is. Alles blijft zoals het is, totdat de narcist een procedure start.
 2. Zelf een kort geding starten, om de narcist te dwingen zich aan de gemaakte afspraken te houden.
 3. Een procedure starten, waarin je meer eist dan alleen het nakomen van de afspraken

Veroorzaken

De narcistische ex-partner krijgt het voor elkaar de kinderen weg te houden. en daarna met dit gegeven naar de rechtbank te stappen om meer alimentatie te krijgen. De narcist heeft nu toch de kinderen meer in zorg. Het maakt niet uit of dit voor €50,- is De kinderen zijn bang en ze zijn hier de dupe van, ze worden ingezet als wapen. Jeugdzorg kan hier niets tegen beginnen.

het patroon is hier: een narcist veroorzaakt een verandering en zorgt zelf voor beweging om dat in eigen voordeel te misbruiken, of afspraken via de rechter te kunnen veranderen. Denk niet dat Jeugdzorg je kan helpen, want Jeugdzorg steunt de narcist.

het belangrijkste wat je kunt doen is, zo neutraal mogelijk benoemen wat er gebeurt. Je schrijft namelijk voor de rechtbank in een later stadium.

Wat nog meer?

Wat kan een narcist nog meer veroorzaken om narcistische aandacht te krijgen? de narcist kan de kinderen problematiseren. de kinderen worden ziek gemaakt. Op school komen ze steeds vaker niet opdagen. Ze worden ziek gemeld om de kleinste dingen. Als het goed is, hebben de scholen hier beleid voor. Het wordt een opeenstapeling van zorg. Uiteindelijk maakt de school een zorgmelding bij “Veilig thuis”

Veilig thuis schakelt de lokale jeugdzorg in, om met de narcistische ouder te praten, die natuurlijk zelf ook de grootste zorgen uit over de kinderen. Ondertussen krijgt de narcist de aandacht die het wil hebben. Kinderen worden ziek gemaakt en er zijn geen grenzen. In de pubertijd komen de kinderen vaker in de problemen met gezag. Dulden geen leidinggevende en hebben geen respect voor leraren, trainers, politie of ouders. De kinderen worden los gelaten en dreigen in aanraking te komen met justitie en drugs en jeugdcriminaliteit. De narcist krijgt steeds meer te maken met jeugdzorg, door de hiervoor genoemde problemen. Voor de narcist is dit de aandacht die hij/ zij krijgt in plaats van de aandacht die het vroeger van de ex-partner kreeg. omdat ze de ex-partner niet meer in beweging krijgt, probeert ze via derden de ex-partner alsnog te bewegen in de richting die zij wil.

Succes, als je hiermee te maken krijgt en blijf bij jezelf. Je staat er namelijk alleen voor.Hoe kun je winnen van een narcist?
Hoe kun je winnen van een narcist?

Winnen van een Narcist Toen we een aantal jaren geleden te maken kregen met narcistisch misbruik, wisten we niet hoe we hiermee om moesten gaan. We zijn ons gaan verdiepen in wat nu na…

10 reacties op “Jeugdzorg steunt de narcist”

 1. Pingback: 3 Types Alienators (Vervreemders) bij oudervervreemding - misbruikdoornarcisme.nl

 2. Klopt helemaal. Als 1 ouder wordt je met de grond gelijk gemaakt.
  En het is nog erger als ze ook je kind afschilderen die gesproken heeft. Als leek wel op een tonneelstukje. (Kind is/was nerveus en had nog nooit wat gezegd)
  Maar affijn het hele stuk van jullie klopt als een bus.

 3. Klopt inderdaad . Ik ben getuige geweest van een situatie waarin vader zijn 2 kinderen (een tweeling) v.a. de dag dat hij het huis uit ging om de scheiding aan te vragen (kinderen waren toen11) nooit meer heeft gezien. Ondanks zijn jarenlange hulpverzoeken v.a. dat de kinderen baby’s waren omdat moeder zich eerst vreemd en later mishandelend naar de kinderen gedroeg .Er bestaan dikke dossiers ,waarin staat dat moeder psychische hulp nodig heeft , de kinderen van kleins af van de buitenwereld isoleerd en ze tegen vader opzet. Als kinderen 3 zijn begint moeder ze te slaan.Vader blijft hulp zoeken ,in elk dossier staat moeder weigert elke hulp.Soms gaat moeder zo te keer, dat buren de politie bellen .Wanneer politie binnen komt , draait ze als een blad aan de boom ,en zegt dat ze schreeuwd omdat vader haar mishandeld .Vader wil het huis niet verlaten ,omdat hij kinderen niet alleen bij moeder durft te laten .Maar als ze 11 zijn neemt hij het besluit te gaan scheiden en een eigen (veilig) huis voor hem en de kinderen te vinden . Hij mocht zijn kinderen van Jeugdzorg niet meenem totdat hij zichzelf gevestigd had. Moeder bezweerd hem , dat als hij gaat scheiden hij zijn kinderen NOOIT meer zal zien. Zij laat ook de Jeugdzorg gezins begeleider die dan al 5 jaar bij het gezin betrokken is NIET meer binnen. Deze onderneemt geen enkele stap en gaat na 10 mislukte pogingen van huisbezoek de kinderen dan op school bezoeken . Daar verteld het meisje van de tweeling, ( het jongetje praat nooit uit angst voor moeder ) dat mama haar al 4x met een mes bedreigd heeft ,in de weken dat vader weg is met de woorden “ik snij je tong eraf, als jij tegen iemand durft te zeggen dat je,je vader wil zien !!!! “DIT STAAT OOK opgetekend door dezelfde Jeugdzorg medewerker in het dossier !!! Als vader dan smeekt nu meteen zijn kinderen aan hem te geven is het antwoord van medewerker jeugdzorg “Neeeee, dat gaat zo maar niet, we moeten nu eerst volgens jeugdzorg PROTOCOL dit met de moeder bespreken “!!! Als vader dan zegt “dat kan toch niet , ze mishandeld ze al hun hele leven ,en als jullie deze verklaring van mijn dochter aan haar moeder verraden,praat ook mijn dochtertje nooit meer .En gaat ze hier ernstig op afgerekend worden !. Maar het protocol van Jeugdzorg ,gaat boven de beiligheid en bescherming van kinderen.En aldus geschiede !!! v.a. die dag zeggen beide kinderen “wij willen onze vader nooit meer zien ” Ze zijn nog onder toezicht van een bijzonder curator gezet. En via hem nog onder een kinderpsychiater .Overal en tegen iedereen zeggen ze alleen “we willen onze vader niet zien “.Moeder heeft ze 3x verplaatst naar andere scholen om het enige wat vader kon doen , was contact met de scholen onderhouden inzake hun schoolprestaties.Een recht welke hij als nog steeds gezagdragend vader had. Ook daar vertelden de moeder en kinderen verhalen ,waardoor het vader steeds maanden koste contact met de leerkrachten te krijgen .Terwijl vader altijd afspraken op school makte als zijn kinderen geen lessen hadden . Wel werden er na elke rapport of ouder contact op school door moeder en kinderen valse verklaringen bij de politie gedaan .Tot officiele aanklacht van stalking en mishandeling van de kinderen na schooltijd. Waardoor vader uiteindelijk bij de recherche moest komen voor verhoor .Gelukkig kon vader bewijzen dat dit nooit was gebeurd en leverde de school het bewijs dat vader altijd afspraken maakte op tijden dat zijn kinderen niet op school waren.En werd zijn dossier van stalker door het ministerie van justitie niet geldig verklaard. ONschuldig dus ! Ondanks alle bewijbare wandaden van moeder ,het weigeren van afspraken en door de rechter opgelegde begandeling bij een psychiater .Is er nooit één kinderbeschermer tot waarheidsvinding overgegaan . Vader heeft een ernstig hartinfarct gekregen en is het aangaan van nieuwe rechtzaken gestopt. Ook omdat hij wist , dat na elke zaak , zijn kinderen thuis zwaar onder druk werden gezet. En steeds weer gedwongen werden leugens te vertellen . De kinderen zijn vorige maand 18 geworden , dus hebben eigen beschikkings recht om hun vader wel of niet te gaan zien. Maar zijn zo gehersenspoeld en bang en nog steeds afhankelijk van moeder.Ook hebben de kinderen nooit normale sociale contacten gehad. Familie en vrienden mochten al v.a. dat ze klein waren niet thuis komen . Ik durf te beweren dat deze kinderen met behulp van Jeugdzorg en kinderbeschermers geslachtoffert zijn . En beschadigd voor de rest van hun leven .Ik schrijf dit om toch aandacht aan deze horror te blijven geven

 4. klopt als een bus heb ongeveer hetzelfde meegemaakt als kind en er was toen in die tijd nog geen jeugd zorg ,ik en mijn zussen hadden nergens hulp bij niemand je kan je niet voorstellen in welke horror je opgroeide ,beide ouders waren narcisten ,daar ik nu zelf veel lees en onderzoek hoe het in elkaar steekt leer ik elke dag wat voor een ellende je meemaakte als kind en hoe je daar nu over denkt en hoe je je nu voelt ,het wordt eens hoog tijd dat de instantie’s onderzocht worden op mensen die narcisten zijn en dat deze mensen hulp voor zich zelf behoren te zoeken voor ze anderen hun leven kapot maken alle instantie die er zijn behoren onderzocht te worden op narcisme binnen het bedrijf het zou een goed idee zijn om dit op te nemen tijden dat deze mensen worden aangeworven om een job uit te oefenen waar mensen levens van af hangen ze zouden het in de sollicitatie procedure kunnen in passen daar behoor je toch ook een medise keuring te onder gaan

 5. Hoi, hele interessante site, maar een groot deel van je linkjes werkt niet goed, is onleesbaar (witte tekst en pas als de muis erover gaat dan rood). Je like button leidde me naar een wordpress inlog schermpje, etc. Heel jammer, want ik wil graag alles lezen wat je schrijft. Heb een narcistische vader. Ik ben 54, mijn vader 82.

  1. misbruik.door.narcisme@gmail.com

   Heel erg bedankt voor deze nuttige reactie.
   We hebben de site nu aangepast op zijn kleuren, zodanig dat de site weer leesbaar is.
   In eerste instantie is het de bedoeling om de site “misbruikdoornarcisme” een donker en zwaar uiterlijk mee te geven. Het laatste thema werd echter niet meer ondersteund, vandaar de switch naar een nieuwer en meer uitgebreider thema met meer instelmogelijkheden.

   De like-knop werkt inderdaad niet goed. Deze is nu weggehaald, wij hebben liever dat een bericht gedeeld word op Facebook of dat er een reactie geschreven word, om zo meer andere mensen meer te kunnen helpen.

   vriendelijke groet,

  2. misbruik.door.narcisme@gmail.com

   Ilonka, bedankt voor jouw reactie! We gaan ervan uit dat de website problemen nu voldoende zijn opgelost, anders horen we het graag!
   Misschien wil je je verhaal delen over je vader, want dat is waarschijnlijk de reden dat je op deze site bent gekomen. Of spelen er wellicht andere narcisten met jouw leven?

 6. Het stopt ook niet wanneer ze volwassen zijn. De narcistische partner eist dat het kind er is als hij er is, dwz wanneer het hem goed uitkomt om er te zijn. Zoniet is hij zogezegd viesgezind omdat hij het kind niet ziet. De hoofdreden; hij bepaalt, zo zijn ze nu eenmaal, en dan weet hij zeker dat het kind niet bij de andere ouder kan gaan. Dat gebeurt liefst zo weinig mogelijk als het van hen afhangt, en nog liever helemaal niet meer. Er zijn veel gevallen van ouderverstoting.
  Dat kan alleen maar op de momenten dat hij het kind niet opeist, en hij andere dingen te doen heeft.
  Manipuleren en nog eens manipuleren, dat is hun pathologie.
  En ook als je kind volwassen is blijft het er gevoelig aan, heeft het lang niet altijd door welk spelletje ze spelen.
  Gewoon om ziek van te worden.

 7. Daniella de Vos

  Ja klopt helemaal, inmiddels een een volwassen zoon met grote problemen ,de zelfde als vader de volgende generatie al aanwezig. ik houd mijn hart vast het terreur houdt nooit op. Ik heb gevochten als moeder maar verloren. Toch zou ik graag zien dat er meer herkenning komt voor deze problemen en zo toekomstige generaties beter te beschermen.
  Meer onderzoek de moeders worden vaak als labiel neer gezet maar over het algemeen zoeken narcisten sterke vrouwen.Als ik iets kan betekenen in de zin ervaringen,inzicht doe ik dat graag.Ik zou graag zien dat er middelen ingezet worden om kinderen beter te beschermen.Niet zoals nu laat de kinderen maar bij vader wonen ze moeten het zelf zien.
  De gevolgen zijn niet te over zien,laster ten zien van andere ex partner man of vrouw.
  Helaas statisch gezien meer mannen met narcisme,maar dat terzijde.Het idee dat er nog steeds kinderen zijn die hier slachtoffer van zijn worden is onacceptabel.
  Mijn zoon is niet meer te redden dat een narcist hulp gaat zoeken is erg klein.De schade die deze mensen aanrichten is groot.Dat ik bijna zou zeggen dat deze mensen strafrechtelijk moeten worden vervolgd.
  Ik begrijp dat veel vrouwen vechten als leeuwen voor hun kinderen zo ook ik. Maar het is allemaal voer voor narcist hij geniet er van.Het zou beter zijn dat de regelgeving binnen jeugdzorg en kinderbescherming veranderen.Helaas heb de indruk dat het teveel een mannen club is.En teveel vrouwen worden buiten spel gezet, neergezet als labiel.
  Om maar er van af te zijn?Deze vrouwen hebben narcisme overleeft geknokt.
  En om het af te maken worden de kinderen volledig aan hun lot overgelaten bij de narcistisch ouder de gevolgen zijn werkelijk niet te overzien. Het zou moeten beginnen met meer respect voor het slachtoffer hij zij moet tenslotte sterk blijven voor de kinderen.Ik vind het onrechtvaardig wat er nu gebeurd hij of zij heeft beide keren geen keus of je nu weg gaat of blijft . Beide keren worden kinderen echt de dupe om dat de narcistisch ex partner te veel macht krijgt.
  Ik spreek uit ervaring als moeder ex partner en als dochter.
  Daan

Fijn dat u een reactie achterlaat, u kunt hiermee ook anderen helpen!

%d bloggers liken dit: